Urenadministratie

Als ondernemer heb je recht op zelfstandigenaftrek als je voldoet aan het urencriterium. Als startende ondernemers heb je naast deze zelfstandigenaftrek ook nog recht op startersaftrek. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je minimaal 1225 uur per jaar in je eigen onderneming werkzaam zijn geweest. Deze uren moeten worden vastgelegd in een document en getoond worden op aanvraag van de inspecteur.

Voor klanten van Bureau V is hiervoor een document gemaakt dat gemakkelijk is in te vullen. Het is document is beveiligd zodat er nooit formules verloren gaan en alles wordt getotaliseerd. Om het compleet te maken is gelijk een kilometeradministratie hieraan verbonden zodat ook deze gegevens correct worden bijgehouden en geadministreerd. Het document wordt volledig gepersonaliseerd met het log van uw bedrijf.

Daarnaast kan je het document gebruiken om te registreren hoeveel uur er gefactureerd moet worden naar de opdrachtgever(s)en welke kilometers er doorberekend moeten worden aan de opdrachtgever(s).Ook geeft het document een overzicht van je bezigheden en kun je zien wat de verhouding tussen de uren die je besteedt aan je kernactiviteit en de uren die je besteedt aan ondersteunende werkzaamheden is.

urenadministratie