Persoons Gebonden Budget

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een nieuwe regeling voor het inkopen van zorg. Hulpbehoevenden, zoals ouderen,  maken nu gebruik van een persoonsgebondenbudget. Het aanvragen van een PGB  vraagt wel wat extra inspanning. De voordelen van een PGB zijn echter vele malen groter.

Ik kan u behulpzaam zijn bij de aanvraag van het budget en de fiscale verwerking ervan. Door jarenlange ervaring op de financiële afdeling van zorginstellingen en huisartsen kan ik u ook goed adviseren over WMO en AWBZ.